Et dansk XS1100 register er under overvejelse.

Et internationalt XS1100 register kan findes på http://www.micapeak.com/reg/bikes/XS11/ hvis du skulle have lyst.